• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

पालिकामा योजना बनाउँने जनशक्तीको नै अभाव छ । : कृष्णप्रसाद सापकोटा | CHHA PRASNA