• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

शहरी विकासको सन्दर्भमा नगर विकास कोषको भूमिका, योगदान, चुनौती तथा आगामी योजनाका सम्बन्धमा ‘Talk of Town” कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निदेएशकज्यूको अन्तरवार्ता !