• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

व्यवस्थित शहरी विकासका लागि लगानीको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता संगै नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपमान्तरण गर्नुपर्ने शहरी विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री मेटमणी चौधरीज्यूको धारणा !