• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

Global Climate Fund (GCF)