• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा व्यावसायिक भवन आयोजना निर्माणका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न ।

Archive

Consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam quisatrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat aute.

image description News

Consectetur adipisicing eliosmod tempoe rat incididunt tore aore aagnate aliqua minim veniam exeatation

read more
image description News

Consectetur adipisicing eliosmod tempoe rat incididunt tore aore aagnate aliqua minim veniam exeatation

read more
image description News

Consectetur adipisicing eliosmod tempoe rat incididunt tore aore aagnate aliqua minim veniam exeatation

read more

शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा व्यावसायिक भवन आयोजना निर्माणका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न ।

तलसीपुर उपमहानगरपालिकामा व्यावासायिक क्रियाकलापलाई विस्तार तथा व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास गराउने उद्देश्यका साथ मिति २०७७।१०।१४ मा तलसीपुर उपमहानगरपालिका र नगर विकास कोष बीच तुलसीपुर व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।

तुलसीपुर व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख श्री घनश्याम पाण्डे बीच रू १९ करोड ७२ लाख १७ हजार ३ सयको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । यस तुलसीपुर व्यावसायिक भवन आयोजनाका निर्माणको कुल अनुमानित लागत रू २८ करोड १७ लाख ३९ हजारको ७० प्रतिशत ऋण रकम कोषको तर्फबाट र ३० प्रतिशत रकम नगरपालिकाबाट व्यहोरिनेछ । प्रदेश नं. ५ को पहाडी जिल्लाका व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको तुलसीपुर नगरपालिकामा निर्माण हुने यस व्यावसायिक भवनले आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्नका साथै स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका
खेल्नेछ ।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुखज्यूबाट आयोजनालाई गुणस्तरीयरुपमा सयममा सम्पन्न गर्ने तर्फ उपमहानगरपालिकाको ध्यान केन्द्रित हुनेमा विशेष जोड दिदै नगर विकाससंग अन्य शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नमा नगरपालिका सदैव तयार भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूले निर्माण हुने आधुनिक व्यापारिक भवनले स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकास विशेष योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा कोषले लगानी बढाउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नु भयो ।

 
 

 

नगर विकास कोष र निर्मलपोखरी बागमारा, पुँडी शहरी खानेपानी तथा सरसफार्ई उपभोक्ता संस्था बीच निर्मलपोखरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा थप लगानीका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न !

तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत निर्मलपोखरी बागमारा, पुँडी शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा भएको भेरिएशन र मूल्य समायोजनका कारण लागत बढेकोले आयोजनालाई गुणस्तरीयरुपमा समयमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले यो ऋण सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।
 
आयोजनामा थप लगानीका लागि मिति २०७७।१०।१४ गते कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा र निर्मलपोखरी बागमारा, पुँडी शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री केशर प्रसाद निर्दोषी बीच रू.७३,०६,०००।– (अक्षरेपी त्रिहत्तर लाख छ हजार मात्र) को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न गरिएको छ । आयोजनामा भेरियसन र मूल्य समायोजनका कारण बढेको थप लागत रु. २,९२,२४,०००।– (अक्षरेपी दुई करोड बयानब्बे लाख चौविस हजार मात्र) को २५ प्रतिशत रकम कोषको तर्फबाट ऋण, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत र ५ प्रतिशत उपभोक्ता संस्थाबाट व्यहोरिनेछ ।
 
 

 

प्रथम साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत स्तरोन्नतीका लागि छनौट भएकाे विर्तामोड साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न !!!

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट लगानी गर्ने गरी यस आयोजनामा देखिएका प्राविधिक समस्याहरुको न्यूनीकरण गरी उपभोक्ताहरुलाई सहज ढंगबाट खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा कोषको ऋण असुली प्रक्रियामा समेत सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्तरोन्नती कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्ने गरी कोष र विर्तामोड साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था बीच ऋण सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।
विर्तामोड साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तारोन्नतीका लागि मिति २०७७।१०।१८ मा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा र विर्तामाड साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री जल कुमार गुरुङ बीच रु ४५,९१,५००।–(अक्षरेपी पैतालिस लाख एकानब्बे हजार पाँच सय मात्र) को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । आयोजनाको निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट छनौट भएको बोलपत्रदाताले पेश गरेको ठेक्का कबोल अंक अंक रु.१,८३,६६,०००।– (अक्षरेपी एक करोड त्रियासी लाख छैसठ्ठी हजार मात्र) को २५ प्रतिशत रकम कोषको तर्फबाट ऋण, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान र ५ प्रतिशत रकम विर्तामाड साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाबाट व्यहोरिनेछ ।

सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत उर्लावारी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नगर विकास कोष र उर्लावारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था, मोरंग बीच ऋण सम्झौता सम्पन्न ।

सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत उर्लावारी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि मिति २०७७।८।११ मा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र उर्लाबारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष श्री भूपाल सिं राई बीच रू. ३,५४,४४,२००।–को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत उर्लावारी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट छनौट भएको बोलपत्रदाताले पेश गरेको ठेक्का कबोल अंक लागत रू. १७,७२,२१,०००।– को २० प्रतिशत ऋण कोषको तर्फबाट, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान र १० प्रतिशत रकम उपभोक्ता संस्थाबाट व्यहोरिनेछ । यस आयोजनाले उर्लावारी नगरपालिका वडा नं. १, ८, र ९ का करिब ३००० घरधुरीलाई २४ सै घण्टा खानेपानी सेवा पुरयाउने लक्ष्य रहेको छ ।

 
 

मिति २०७७ कार्तिक १८ गते माननीय शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यू तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष डा. रमेश प्रसाद सिंहज्यूबाट नगर विकास कोषको भ्रमण सहित कोषका विविध विषयहरुमा जानकारी लिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

मिति २०७७ कार्तिक १८ गते माननीय शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यू तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष डा. रमेश प्रसाद सिंहज्यूबाट नगर विकास कोषको भ्रमण सहित कोषका विविध विषयहरुमा जानकारी लिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूबाट माननीय मन्त्रीज्यू तथा सचिवज्यूलाई स्वागतका साथ कोषको कार्यक्रमहरु र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यूबाट कोषका कार्यक्रमहरुको प्रशंसाका साथ कोषलाई अझ सुदृढ र सबल संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न आफ्नो तथा मंत्रालयको तर्फबाट प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कोषको पूँजी संरचना बृद्धिसंगैको शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरण गर्नका लागि प्रस्तावित शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐेनलाई कार्यान्वनमा ल्याउन आफ्नो तथा मन्त्रालयको तर्फबाट महत्वपूर्ण पहल हुने जानकारी गराउनुभयो । साथै कोषले अगाडि सारेका नवप्रर्बतक आयोजनाहरु शहरी पूर्वाधारका लागि अत्यावश्यक भएकोले त्यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिई आगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं नगर विकास कोषका अध्यक्ष डा. रमेश प्रसाद सिंहज्यूबाट वर्तमान शहरी पूर्वाधार विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी शहरी पूर्वाधार विकास निगम, ऐन लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट प्राथमिकता दिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सचिवज्यूले नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्रलाई अझै विस्तार गर्दे शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा ऋण लगानीका साथै सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुको विकासमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र कोष बीच समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।

 
 

श्रीमान् सचिवज्यू शहरी विकास मन्त्रालय एवं अध्यक्ष नगर विकास कोष, डा.रमेश प्रसाद सिंहज्यूबाट पदवहालीका क्रममा स्वागत तथा श्रीमान् सचिवज्यू एवं अध्यक्ष नगर विकास कोष, श्री मधुसुदन अधिकारीज्यूलाई शहरी विकास मन्त्रालयबाट उर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएकोमा नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूबाट विदाई कार्यक्रम सम्पन्न ।

 
 

नगर विकास कोषका अध्यक्ष एवं शहरी विकास मंत्रलायका सचिव श्री मधुसुदन अधिकारीज्यू र नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा बीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न ।

मिति २०७७।६।२७ गते नगर विकास कोष संचालक समितिका अध्यक्ष एवं शहरी विकास मंत्रालयका सचिव श्री मधुसुदन अधिकारी र कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा बीच कार्य सम्पदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नियुक्ति मिति २०७७ श्रावण १४ देखि लागु हुनेगरी भएको यस सम्झौताले कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्याख्या गरिएको छ । कार्य सम्पादनको प्रमुख आधार कार्यकारी निर्देशकबाट प्रस्तुत भई कोषको संचालक समितिले अनुमोदन गरेको ४ वर्षे (आ.व. २०७७।७८ देखि २०८०।८१ सम्म) को व्यावसायिक योजना रहेको छ ।

कार्य सम्पादन सम्झौतामा मुख्य सूचकाङ्कका रुपमा नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरण गर्ने, कोषको Equity पुँजीलाई २० अर्व पुर्याउने, थप २० अर्व लगानी गर्ने, ऋण असुली ९५ प्रतिशत पुर्याउने, नगरपालिकाहरु र उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र नगर आयोजनाहरुको पहिचान, Bond, GCF लगायत नयाँ स्रोतहरुको परिचालन आदि रहेका छन् ।

शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (UIDP) अन्तर्गत कोहलपुर बसपार्क आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न

शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मध्यपश्चिम तथा सुदुर पश्चिम क्षेत्रकै महत्वपूर्ण द्वारको रुपमा रहेको कोहलपुर नगरपालिका, बाँकेमा सुविधा सम्पन्न वपसपार्क निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ मिति २०७७।६।२३ मा कोहलपुर न.पा. बाँके नगर विकास कोष बीच ऋण सम्झौता सम्पन्न भयो । सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्री लुट बहादुर रावत बीच रू. २७,९९,१८,०००।– (अक्षरेपी सत्ताइस करोड उनान्सय लाख अठार हजार मात्र) को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । ऋण सम्झौतामा कोहलपुर नगरपालिकाका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष श्री माधव रिजाल समेत सहभागी हुनु भएको थियो । यस का्ेहलपुर वसपार्क आयोजना निर्माणको कुल अनुमानित लागत रू. ४६,६५,३०,०००।– (अक्षरेपी छयालिस करोड पैंसठ्ठी लाख तीस हजार) को ६० प्रतिशत ऋण रकम कोषको तर्फबाट र ४० प्रतिशत रकम नगरपालिकाबाट व्यहोरिनेछ । पूर्व पश्चित राजमार्गसंग जोडिएको साथै कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वारको रुपमा समेत रहेको यस न.पा.मा निर्माण हुने वसपार्कले कर्णाली प्रदेशका अतिरिक्त लुम्बिनी प्रदेशलाई समेत जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

उक्त ऋण सम्झौता कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाले अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा बन्न लागेको वसपार्कले पूर्वाधारको मात्र विकास होइन उक्त क्षेत्रकै समष्टिगत आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो, साथै कोषले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन पाएकोमा गर्विलो महशुस गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । समयमै निर्माण सम्पन्न भई उक्त क्षेत्रको मुहार परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण आयाम हुने विचार राख्नु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै कोहलपुर न.पा.का प्रमुख श्री लुट बहादुर रावतले आयोजनालाई गुणस्तरीयरुपमा सम्पन्न गरी जनतालाई समयमै प्रतिफल प्रदान गर्न न.पा. प्रतिवद्ध रहेको र यसका लागि न.पा.ले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ प्रस्तुत हुने विचार व्यक्त गर्नु भयो । यस महत्वपूर्ण स्थानमा निर्माण हुने वसपार्कले न.पा.को आय स्रोत बृद्धि हुनुका साथै व्यवस्थित शहरी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्नेछ ।

शहरी खानेपानी आफूर्ति तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना (UWSSSP) अन्तर्गत खलंगा खानेपानी तथा ढल सरसफाई आयोजनाको लागि नगर विकास कोष र खलंगा खानेपानी तथा ढल उपभोक्ता संस्था, दार्चुला बीच ऋण सम्झौता सम्पन्न

शहरी खानेपानी आफूर्ति तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत खलंगा खानेपानी तथा ढल उपभोक्ता संस्था, दार्चुला संग मिति २०७७।६।२२ मा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र खलंगा खानेपानी तथा ढल उपभोक्ता संस्था, दार्चुलाका अध्यक्ष श्री जयदेव जोशी बीच रू. ७,२३,०५,०००।– को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट छनौट भएको बोलपत्रदाताले पेश गरेको यस आयोजनाको लागि ठेक्का कबोल अंक (खानेपानी आपूर्ति तर्फ) रू. २९,२६,६६,०००।– (अक्षरेपी उन्तिस करोड छब्बिस लाख छैसठ्ठी हजार मात्र) को २४.७० प्रतिशत ऋण रकम कोषको तर्फबाट, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान र ५ प्रतिशत रकम उपभोक्ताबाट व्यहोरिनेछ । यस आयोजनाले महाकाली नगरपालिकाको वडा नं. ४ र ५ का २२५९१ जनसंख्यालाई २४ घण्टा खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा कोषको कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनको शुभकामनाका साथै न.पा.मा सम्भाव्य अन्य आयोजनामा समेत कोषले आफ्नो कार्यक्रमहरु विस्तार गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कोष र उभोक्ता संस्थाको ऋण सम्झौताको जमानीको रुपमा उपस्थित महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख श्री हंशराज भट्टज्यूले आयोजनालई सफल बनाउन स्थानीय रुपमा सम्पूर्णरुपमा प्रयास गरिने र न.पा.ले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राख्नु भयो । शहरी खानेपानी तथा सरसफार्ई (क्षेत्र) आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, पानीपोखरीका तर्फबाट आयोजना उप–निर्देशक श्री विकेश वधानथाछेले आयोजनाको निर्माण विकासका लागि सबैले आ—आफ्नो भूमिका निवार्ह गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

An Additional Loan Agreement signed for “Suda Small Town Water Supply And Sanitation”, Kanchanpur

The Executive Director of Town Development Fund – Mr. Maniram Singh Mahat and  the chairperson of Suda Town  Water Users and Sanitation Committee (WUSC), Kanchanpur- Mr. Thaneshwor Prasad Bhatta signed an additional loan agreement of NRs.15,593,750.00 due to Variation Order -1 and price adjustment for “Suda Town Water Supply and Sanitation Project” under the Third Small Town  Water Supply and Sanitation Project (TSTWSSP) on the First December 2019 (BS 2076/08/15) at the office of Town Development Fund, Kathmandu. The final loan amount for this project will be NRs. 82,624,000, which is 25.00% of the total project cost. GoN will disburse 70% of total project cost as grant through TSTWSSP and the remaining 5% will be the matching fund contributed by water users and sanitation committee- WUSC as an upfront cash.

The project service area covers the whole area of Ward No.1, 6, 7, 8, and 9  of Suda  rural municipality and ward no. 1 of Bhimdutta Municipality with 24 hours continuous supply of potable water, as recommended by Nepal Drinking Water Quality Standard (NDWQS) guidelines. The project will directly benefit the population of 14,992 living in 2,562 households now, fulfilling the water demand.