• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

कोषद्वारा संचालित नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास (MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत “Participatory Planning and Budgeting Process” Training Programme संचालन!

नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास (MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागी १५ नगरपालिकाका योजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरुका लागि मिति २०७९ आश्विन १५ गते देखि २ दिने यस तालिमबाट नगरपालिकाहरुको बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउँन र आगामी दिनमा पर्ने दायित्वको पूर्वानुमान गर्नका साथै स्रोत साधनको विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम गरी सार्वजनिक स्रोेतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।