• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत उर्लावारी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नगर विकास कोष र उर्लावारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था, मोरंग बीच ऋण सम्झौता सम्पन्न ।

सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत उर्लावारी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि मिति २०७७।८।११ मा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र उर्लाबारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष श्री भूपाल सिं राई बीच रू. ३,५४,४४,२००।–को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत उर्लावारी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट छनौट भएको बोलपत्रदाताले पेश गरेको ठेक्का कबोल अंक लागत रू. १७,७२,२१,०००।– को २० प्रतिशत ऋण कोषको तर्फबाट, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान र १० प्रतिशत रकम उपभोक्ता संस्थाबाट व्यहोरिनेछ । यस आयोजनाले उर्लावारी नगरपालिका वडा नं. १, ८, र ९ का करिब ३००० घरधुरीलाई २४ सै घण्टा खानेपानी सेवा पुरयाउने लक्ष्य रहेको छ ।