• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

शहरी खानेपानी आफूर्ति तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना (UWSSSP) अन्तर्गत खलंगा खानेपानी तथा ढल सरसफाई आयोजनाको लागि नगर विकास कोष र खलंगा खानेपानी तथा ढल उपभोक्ता संस्था, दार्चुला बीच ऋण सम्झौता सम्पन्न

शहरी खानेपानी आफूर्ति तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत खलंगा खानेपानी तथा ढल उपभोक्ता संस्था, दार्चुला संग मिति २०७७।६।२२ मा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र खलंगा खानेपानी तथा ढल उपभोक्ता संस्था, दार्चुलाका अध्यक्ष श्री जयदेव जोशी बीच रू. ७,२३,०५,०००।– को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट छनौट भएको बोलपत्रदाताले पेश गरेको यस आयोजनाको लागि ठेक्का कबोल अंक (खानेपानी आपूर्ति तर्फ) रू. २९,२६,६६,०००।– (अक्षरेपी उन्तिस करोड छब्बिस लाख छैसठ्ठी हजार मात्र) को २४.७० प्रतिशत ऋण रकम कोषको तर्फबाट, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान र ५ प्रतिशत रकम उपभोक्ताबाट व्यहोरिनेछ । यस आयोजनाले महाकाली नगरपालिकाको वडा नं. ४ र ५ का २२५९१ जनसंख्यालाई २४ घण्टा खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा कोषको कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनको शुभकामनाका साथै न.पा.मा सम्भाव्य अन्य आयोजनामा समेत कोषले आफ्नो कार्यक्रमहरु विस्तार गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कोष र उभोक्ता संस्थाको ऋण सम्झौताको जमानीको रुपमा उपस्थित महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख श्री हंशराज भट्टज्यूले आयोजनालई सफल बनाउन स्थानीय रुपमा सम्पूर्णरुपमा प्रयास गरिने र न.पा.ले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राख्नु भयो । शहरी खानेपानी तथा सरसफार्ई (क्षेत्र) आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, पानीपोखरीका तर्फबाट आयोजना उप–निर्देशक श्री विकेश वधानथाछेले आयोजनाको निर्माण विकासका लागि सबैले आ—आफ्नो भूमिका निवार्ह गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।