• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

दुहवी साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न !!!

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट लगानी गर्ने गरी प्रदेश नं २, सुनसरी जिल्ला, दुहवी नगरपालिका वडा नं १,२,३,४,५ र १२ मा संचालन रहेको दुहवी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा देखिएका प्राविधिक समस्याहरुको न्यूनीकरण गरी उपभोक्ताहरुलाई सहज ढंगबाट खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा कोषको ऋण असुली प्रक्रियामा समेत सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्तरोन्नती कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्ने गरी कोष र दुहवी साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था बीच ऋण सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।
 
दुहवी साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तारोन्नतीका लागि मिति २०७७।१०।१९ मा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा र दुहवी साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष
श्री तेजनारायण प्र. रौनियारका बीच रू. २१,३५,७५०।– (अक्षरेपी एक्काइस लाख पैतिस हजार सात सय पचास मात्र) को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । आयोजनाको निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट छनौट भएको बोलपत्रदाताले पेश गरेको ठेक्का कबोल अंक रू. ८५,४३,०००।–(अक्षरेपी पचासी लाख त्रिचालीस हजार मात्र) को २५ प्रतिशत रकम कोषको तर्फबाट ऋण, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान र ५ प्रतिशत रकम दुवही साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाबाट व्यहोरिनेछ ।
 
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा दुवही खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री तेजनारायण रौनियारज्युले यस दुवही खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा नगर विकास कोषबाट भएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै हाल आयोजनाको २५०० धारा संख्या रहेकोमा यस स्तोरान्ती कार्यक्रमबाट थप १५०० वटा धारासंख्या बृद्धि हुने भई आयोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई सहजरुपमा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध हुनसक्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूले दुवही खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा देखिएका विभिन्न समस्याहरुलाई निराकरण गर्दै आयोजनालाई सफल बनाउन उपभोक्ता संस्थाको नेतृत्वले खेलको भूमिका महत्वपूर्णरहेको बताउँदै नगर विकास कोषको तर्फबाट आयोजनालाई दिगोरुपमा संचालन गराउनमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिवद्धता प्रकट गर्नुभयो ।