• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

कोषले दिगो शहरी पूर्वाधार विकासका लागि पुर्याएको गतिविधिका सम्बन्धमा जानकारीमूलक प्रदर्शन !

नेपाल नगरपालिकाका संघको ८ औ राष्टिय अधिवेशन तथा Symposium on Sustainable Cities and Communities का अवसरमा विभिन्न साझेदार निकायहरुको गतिविधीका सम्बन्धमा जानकारीमूलक Exhibition Event मा नगर विकास कोषले दिगो शहरी पूर्वाधार विकासका लागि पुर्याएको गतिविधिका सम्बन्धमा जानकारीमूलक प्रदर्शन !