• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

नगर विकास कोषका अध्यक्ष एवं शहरी विकास मंत्रलायका सचिव श्री मधुसुदन अधिकारीज्यू र नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा बीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न ।

मिति २०७७।६।२७ गते नगर विकास कोष संचालक समितिका अध्यक्ष एवं शहरी विकास मंत्रालयका सचिव श्री मधुसुदन अधिकारी र कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा बीच कार्य सम्पदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नियुक्ति मिति २०७७ श्रावण १४ देखि लागु हुनेगरी भएको यस सम्झौताले कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्याख्या गरिएको छ । कार्य सम्पादनको प्रमुख आधार कार्यकारी निर्देशकबाट प्रस्तुत भई कोषको संचालक समितिले अनुमोदन गरेको ४ वर्षे (आ.व. २०७७।७८ देखि २०८०।८१ सम्म) को व्यावसायिक योजना रहेको छ ।

कार्य सम्पादन सम्झौतामा मुख्य सूचकाङ्कका रुपमा नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरण गर्ने, कोषको Equity पुँजीलाई २० अर्व पुर्याउने, थप २० अर्व लगानी गर्ने, ऋण असुली ९५ प्रतिशत पुर्याउने, नगरपालिकाहरु र उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र नगर आयोजनाहरुको पहिचान, Bond, GCF लगायत नयाँ स्रोतहरुको परिचालन आदि रहेका छन् ।