• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

नगर विकास कार्यक्रम – तेस्रो चरण

कार्यक्रमको अवधारणाः

नगर विकास कोषको स्थापना काल देखि नै जर्मन सरकारले शहरी पूर्वाधार एवं सेवा सुविधामा नगरवासीहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विकासका लागि वित्तिय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को प्रावधान बमोजिम कोषलाई नगरहरुको पूर्वाधार विकासमा एक सक्षम दिर्घकालिन ऋण परिचालन गर्ने वित्तिय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रुपमा विकास गराउने उद्देश्य अनुरुप जर्मन विकास बैंक (के.एफ.डब्ल्यू.) ले सन् १९९५ देखि यस नगर विकास कार्यक्रम (Town Development Programme_ सञ्चालन गर्दै आएको छ । हालसम्म तीन चरणमा यो कार्यक्रम साविकका ५८ वटा नगरपालिकामा संचालन भै सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस कार्यक्रमबाट गरिएको दीर्घकालिन ऋण परिचालनबाट एकातर्फ निर्माण भएको वसपार्क, व्यावसायिक भवन, पार्क, तरकारी बजार, नगरपालिका भवन, सडक तथा ढल लगायतका शहरी पूर्वाधारहरुको विकास भएको छ भने अर्कोतर्फ ती ऋण सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुबाट फिर्ता भई आएको रकमबाट स्थापित चक्रीय कोष (Revolving Fund) को पुनः ऋणपरिचालन गरी नगर विकास कार्यक्रमलाई नगरपालिकाहरुको थप पूर्वाधार विकासका लागि निरन्तरता दिएको छ ।