• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

समाचार र घटनाहरू

समाचार र घटनाहरूमा हाम्रो पछिल्लो अपडेटहरू लिनुहोस्

समाचार
“सुदा सानो शहर खानेपानी र सरसफाई”, कञ्चनपुरको लागि अतिरिक्त ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो
image description

नगर विकास काेष

दिगो वित्तीय मध्यस्थ संस्था

"मिश्रित वित्त विकल्पको माध्यमबाट नेपालमा दिगो शहरी पूर्वाधार वित्त पोषण प्रबर्द्धनका लागि एक अग्रणी वित्तीय मध्यस्थ संस्था हुने कल्पना गर्दछ।"

हामी को हौं

भिडियो ग्यालरी

हाम्रो अद्यावधिक भिडियो ग्यालरी