• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

Kapil Dev Gyawali