• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

Town Development Act, 1997 (English Version)